Szkoła podstawowa dla każdego

Szkoła podstawowa to szkoła, do której dzieci chodzą po nauce w przedszkolu. Jest to pierwszy poziom obowiązkowej nauki szkolnej. Czas spędzony w szkole podstawowej zwykle waha się od sześciu do dziewięciu lat, w zależności od kraju i systemu edukacji, ale w niektórych krajach, takich jak Anglia, może przekroczyć dziewięć lat. Szkoły podstawowe są zazwyczaj prowadzone […]