Szkoła podstawowa dla każdego

Szkoła podstawowa to szkoła, do której dzieci chodzą po nauce w przedszkolu. Jest to pierwszy poziom obowiązkowej nauki szkolnej. Czas spędzony w szkole podstawowej zwykle waha się od sześciu do dziewięciu lat, w zależności od kraju i systemu edukacji, ale w niektórych krajach, takich jak Anglia, może przekroczyć dziewięć lat.

Szkoły podstawowe są zazwyczaj prowadzone przez dyrektora i zatrudniają kilku nauczycieli, którzy nauczają uczniów we wszystkich obszarach programu nauczania. Przedmioty nauczane zazwyczaj na tym etapie obejmują matematykę, język ojczysty oraz obcy, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, sztuki wizualne oraz wychowanie fizyczne.